CommerceXL Groothandel calculatie voorbeeld.

Mondial-IT biedt twee financiële modellen:
1. De aankoop van de systemen zodat deze als assets in uw boekhouding opgenomen kunnen worden. 
2. Het huren zonder eigendom.

In onderstaande voorbeeld is het model 2 weergegeven.
De bedragen zijn over een periode van 36 maanden verdeeld. 

 

Voorbeeld berekening. Alle bedragen zijn indicatief aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

  gemaximeerd tot*1  per maand 
GROOTHANDELS DEEL    
CommerceXL Excellent groothandel 2TB opslag    
Hosting Minimaal eCommerce Large Inclusief TecHnisch Beheer*2    €          99,90
Functioneel beheer en helpdesk*3    €          70,00
     
AANPASSINGEN SOFTWARE*4 eenmalig of per maand
Kleine Aanpassingen aan bestaand groothandels platform (á 70,- per uur)*5  €    2.000,00  €          55,56
     
DATA LEVERINGEN    
Aansluiten nieuwe retailer (waarbij nieuw format en SLA wordt afgesproken)*6  €        900,00  
Aansluiten nieuwe retailer (met bestaand format en bestaande SLA)  €        499,00  
Doorlevering assortiment eenmalig of op aanvraag (geen speciale selecties)  €          80,00  
Doorlevering assortiment via webservices en electronische koppeling.*7    €          25,00
     
WEBSHOPS VOOR DE DETAILHANDELS    
Korting op basis van staffel*8    €       -13,89
CommerceXL Professional Lite (per retailer) setup kosten  €        980,00  €          27,22
Standaard design*9  €        500,00  €          13,89
Hosting COMMERCEXL Professional Lite per Retailer    €          35,00
Functioneel beheer en helpdesk    €          35,00

Notities

*1 Gemaximeerd tot. Ontwikkelkosten eenvoudig hoger uitvallen dan gewenst.
Bij een goede samenwerking begrenst Mondial-IT die kosten tot een maximum. Het merendeel komt dan voor rekening van Mondial-IT. (Onder de voorwaarde van te goeder trouw van beide partijen).

*2 Het groothandelssysteem heeft als minimum vereiste het large hosting pakket.
Er is geen bijsturing op basis van pageviews. Wel op basis van verbruikte bandbreedte. Het zal duidelijk zijn dat een 10tal afnemers of enkele duizenden ook zwaardere servers zal vereisen.

*3 Op basis van inschatting 1 uur functioneel beheer per maand. Boven de 1 uur wordt apart gefactureerd. 

*4 Koppeling met de ERP vericht Mondial-IT naar ervaring binnen 14 dagen. Diverse koppelingen zijn beschikbaar.

*5 Elk systeem moet geconfigureerd worden voor uw administratie en debiteuren. In dit bedrag is ook opgenomen een basis design voor de retail commerceXL.

*6 Bij het aansluiten van een nieuwe afnemer met een afwijkende assortiment, prijslijst etc. wordt een nieuwe instantie van de CommerceXL Excellent gemaakt. Deze instantie kan volledig worden geconfigureerd naar die klant.

*7 De electronische koppeling vergt bandbreedte, onderhoud door technisch beheer en monitoring en controle.

*8 Bij een voldoende hoog aantal afnemers zijn interessante kortingen mogelijk door synergie op hosting, beheer en inrichting. In voorbeeld wordt uitgegaan van 100 aangesloten afnemers.

*9 Bij *6 is een basis design template gerealiseerd in uw huisstijl. Bij *9 wordt dat template aangepast voor de afnemer.
De afnemer kan ook een custom design traject verrichten om de webwinkel volledig in te zetten voor de afnemer. Deze kosten zijn niet opgenomen.

 
Voor de duidelijkheid. Dit betreft extra CommerceXL webwinkels die tegen lage kosten aan uw afnemers geleverd kunnen worden.
'Kunnen' want de groothandels CommerceXL kan ook direct aan bestaande webshops leveren of als shop-in-shop in de winkels worden getoond.

 

Uitgangspunten:

1. De commerceXL Groothandel wordt gehost en beheerd door Mondial-IT

2. De dienst is beschikbaar als SAAS (Software as a service).

3. Alle eigendomsrechten berusten bij Mondial-IT (uitgezonderd de data, deze is immer eigendom van de groothandel).

4. Het is mogelijk eigendom te verkrijgen. Zie daarvoor het productblad en prijs.

5. Exclusiviteit in uw markt. D.w.z. de kwestie of Mondial-IT wel of niet aan uw concurrenten eenzelfde aanbod kan/mag doen. Is iets om even over na te denken.
Mondial-IT staat open voor Business voorstellen in beider belang.

 

Naar Groothandels platform

shadow