Van de Ven FashionShops

Voor van deze klant ontwikkelde Mondial-IT een oplossing voor de multivestigingen. Er waren de volgende wensen:

  1. het was de bedoeling online alleen te leveren aan klanten binnen de verzorgings gebieden van de vaste winkels. 
  2. de klant moest kunnen kiezen in welke vestiging zij de kleding wilde ophalen.
  3. klanten moesten kunnen zien in welk filiaal welke artikelen aanwezig waren via de filter menu's.

Hiertoe ontwikkelde Mondial-IT voor de CommerceXL een speciale module waarbij direct klant informatie via Unit4 klanten lijsten kan worden verwerkt. 

Deze functionaliteiten zijn nu voor alle klanten beschikbaar in de Multivestigingen module.

Webwinkel
Multivestiging
CommerceXL multivestiging
Hosting
Fashion
shadow